Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Iaşi are următoarele atribuţiuni principale:

1
Organizează manifestări culturale proprii şi participă la acţiuni culturale în parteneriat cu instituţii, ONG-uri şi alte organisme locale, naţionale sau internaţionale, care promovează schimburile şi activităţile culturale în general;
2
Coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic aşezămintele culturale din judeţul Iaşi;
3
Tezaurizează tradiţiile, obiceiurile şi creaţiile populare autentice specifice subzonelor etnofolclorice ale judeţului;
4
Elaborează programe şi proiecte de promovare şi valorificare a tradiţiilor locale pentru stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
5
Protejează şi susţine conservarea şi transmiterea nealterată a valorilor morale, artistice şi tehnice, cu specific local şi zonal, pentru integrarea în circuitul patrimoniului cultural naţional şi universal;
6
Promovează şi organizează acţiuni de revitalizare a meşteşugurilor populare tradiţionale şi susţine creativitatea şi talentul meşterilor care le practică;
7
Susţine programele şi proiectele referitoare la interesele şi preocupările cetăţenilor pentru cultură, în totalitatea formelor de exprimare, valorificând în acest sens obiceiurile şi tradiţiile comunităţilor locale;
8
Sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul promovării culturii populare tradiţionale locale;