Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Iaşi are următoarele atribuţiuni principale:


Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași se constituie într-o instituție profesionistă, de specialitate, cu obiective clare privind cunoașterea, valorificarea și promovarea culturii tradiționale locale și, totodată, integrarea acesteia în context național și internațional.
Pe parcursul celor peste 65 de ani de activitate neîntreruptă, timp în care instituția a funcționat sub diverse titulaturi, acțiunile organizate au fost variate și complexe. Marile manifestări, festivaluri, târguri, concursuri, expoziții, precum și editarea a numeroase lucrări de specialitate, se bucură și astăzi de aprecierea specialiștilor.
Instituția își desfășoară activitatea pe bază de programe și proiecte, precum și parteneriate cu alte instituții de profil din țară, cu ONG-uri și asociații din străinătate, dar și cu instituții de învățământ.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași este așezământ cultural instituție publică, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Iași, finanțată din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii, conform legislației în vigoare.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași își are sediul în Iași, în imobilul situat în Șoseaua Bucium, nr. 80, județul Iași.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași inițiază, sprijină și derulează programe și proiecte culturale în domeniul culturii tradiționale și al educației permanente, urmărind cu consecvență:
• cercetarea stadiului actual al tradițiilor și al creației populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a județului;
• protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare contemporane, constituind banca de date și valori;
• elaborarea unor programe de valorificare a tradițiilor locale și stimularea creativității în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
• inițierea unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și creației populare autentice, pentru protecția acestora împotriva denaturărilor și falsificărilor;
• elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă;
• conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;
• păstrarea și cultivarea specificului zonal;
• stimularea creativității și talentului;
• revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică (meșteri populari și mici meseriași etc.);
• cultivarea valorilor și autenticității creației populare și artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;
• desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând și obiceiurile tradiționale din comunitatea respectivă;
• antrenarea cetățenilor în activitatea de cunoaștere, ocrotire și întreținere a mediului cultural tradițional;
• dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional.
Conform acestor atribuțiuni, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași editează și difuzează publicații în domeniul culturi tradiționale și educației permanente pentru așezămintele culturale din județ, propune zone de obiceiuri și tradiții populare protejate din cadrul județului și, totodată, propune persoanele care pot primi titlul de „tezaure umane vii”, ca și componente ale patrimoniului cultural imaterial.