Expoziţia naţională de Artă Naivă „Saloanele Moldovei”

reuneşte şi ilustrează compartimentele picturii şi sculpturii naive ce aparţin universului artistic popular, punând în valoare, atât la nivel naţional cât şi internaţional, individualitatea stilistică, talentul şi creativitatea fiecărui participant.

Târgul naţional de ceramică tradiţională „Cucuteni – 5000”

atrage meşteri olari din importante centre de ceramică ale ţării şi din Republica Moldova având ca scop promovarea şi stimularea acestui meşteşug străvechi. Târgul de la Iaşi se impune an de an prin participarea unui număr însemnat de meşteri, care păstrează nealterată ceramica tradiţională, prin frumuseţea, varietatea şi calitatea exponatelor, acordând totodată o mare atenţie promovării tinerilor olari.

Festivalul de cântece şi jocuri populare tradiţionale „Trandafir de la Moldova”

reuneşte formaţii artistice, grupuri de interpreţi, solişti vocali şi instrumentali din diferite zone folclorice ale ţării şi în special din Moldova, precum şi din afara graniţelor, având în vedere păstrarea specificului zonal sau local, acurateţea costumelor, autenticitatea textelor poetico-muzicale precum şi ineditul unor dansuri prezentate în festival.

Festivalul folcloric „Datini şi obiceiuri de iarnă”

vizează cunoaşterea şi valorificarea, pe mai multe planuri, a patrimoniului de datini şi obiceiuri păstrate şi practicate în cadrul Sărbătorilor de iarnă, având ca repere fundamentale Crăciunul şi Anul Nou. Festivalul de la Iaşi, beneficiind de bogăţia fără egal a acestor datini în spaţiul moldovenesc, urmăreşte stimularea interesului, în special a tinerilor şi copiilor, pentru acest gen de obiceiuri tradiţionale.

„Cultura populară tradiţională în satul contemporan”

este un proiect de cercetare a spaţiului etnocultural al judeţului Iaşi, având ca instrumente activităţi de prospecţiune şi inventariere a patrimoniului material şi imaterial local.

„Sărbătoarea Mărţişorului”

îşi propune revitalizarea frumoaselor obiceiuri strămoşeşti prin stimularea tinerilor în cunoaşterea şi deprinderea tehnicilor de lucru pentru realizarea acestui simbol al primăverii.

„Şezători la noi în sat”

este un proiect care vizează viaţa spirituală a satului, dominată timp îndelungat de întâlniri la casele gospodarilor, unde se promovau îndeletnicirile practice şi talentele artistice locale.

„Din bătrâni, din oameni buni”

este un festival-concurs pentru interpreţii de muzică populară (vocală şi instrumentală) dedicat tinerilor dornici de afirmare în acest domeniu artistic. Proiectul este realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi şi Asociaţia folclorică „Doina Carpaţilor”.

„Tradiţii româneşti – cultură europeană”

propune un dialog cultural internaţional de promovare a obiceiurilor, tradiţiilor şi meşteşugurilor populare, prin participarea unor creatori şi formaţii artistice la evenimente organizate de parteneri europeni.

„Vetre folclorice ieşene în context naţional”.

Prin acest proiect sunt stimulate schimburile cultural-artistice interjudeţene şi prezenţa artiştilor creatori din judeţul Iaşi la diverse festivaluri, concursuri, târguri, expoziţii şi alte manifestări etnofolclorice din ţară.

„Obiceiuri strămoşeşti”

este un proiect de susţinere a iniţiativelor locale în promovarea potenţialului etnocultural din satele judeţului Iaşi, prin organizarea unor manifestări cultural-artistice destinate revitalizării vieţii spirituale din mediul rural.